Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:02:51
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Statistická termodynamika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní větví termodynamiky založenou na faktu, že termodynamický systém je tvořen nesmírným množstvím vzájemně interagujících molekul.

Po obsahové stránce pokrývá následující okruhy:
1) Axiomy klasické (fenomenologické) termodynamiky
2) Základy statistické termodynamiky (axiomy, statistické soubory, partiční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám v kanonickém souboru)
3) Ideální plyn
4) Ideální krystal (Einsteinův model, Debyeův model)
5) Mezimolekulární síly
6) Viriální rozvoj ve statistické termodynamice
7) Vnitřní struktura kapalin a plynů (párová distribuční funkce a její vztah k termodynamickým veličinám)
8) Poruchové teorie tekutin
9) Teorie integrálních rovnic (Ornsteinova, Zernkeho rovnice)
10)Počítačové experimenty (Monte Carlo a molekulová dynamika).

Adekvátní pozornost je věnována filosofickým aspektům statistické termodynamiky:
Proč nemůže byt termodynamika aplikovanou mechanikou? Axiomy klasické termodynamiky očima termodynamiky statistické (axiom aditivity, pojem teploty (záporné absolutní teploty), stav termodynamické rovnováhy, druhý a třetí termodynamický zákon, termodynamika a běh času.


Sylabus

None

Literatura

A. Malijevský: Lekce ze statistické termodynamiky, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009.
P. Atkins, J. De Paula: Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2013.
E. Hála, T. Boublík: Úvod do statistické termodynamiky, Academia, Praha 1969.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi