Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:47:07
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fázové rovnováhy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Anotace

V kurzu je nejprve probírána termodynamika vícesložkových systémů a následně pak detailně rovnováhy
zahrnující fluidní fáze: rovnováha kapalina-pára, rozpustnost plynů v kapalinách,rovnováha kapalina-kapalina a
rovnováha kapalina - pevná fáze. Studenti se seznámí s příslušnou fenomenologií, experimentálními postupy,
termodynamickým modelováním a odhadovými postupy.

Sylabus

1. Směšovací a dodatkové vlastnosti roztoků.

2. Parciální molární veličiny v kapalných roztocích.

3. Chemický potenciál, fugacita, aktivita, standardní stavy.

4. Termodynamická stabilita, obecné rovnice fázové rovnováhy.

5. Termodynamické modely roztoků.

6. Rovnováha kapalina-pára: experiment, konzistence, korelace.

7. Rovnováha kapalina-pára: výpočty a odhady.

8. Rovnováha kapalina-pára za vysokých tlaků: retrográdní jevy.

9. Rozpustnost plynů v kapalinách: experiment a termodynamický popis.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách: vliv teploty a tlaku, odhady.

11. Rovnováha kapalina-kapalina: experiment, výpočet a korelace v binárních systémech.

12. Rovnováha kapalina-kapalina ve vícesložkových systémech, odhady.

13. Rovnováha pevná fáze - kapalina: experiment, fenomenologie.

14. Rovnováha pevná fáze - kapalina: výpočet jednoduchého fázového diagramu.

Literatura

Z:Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758
D:Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., Gomes de Azevedo E.: Molecular Thermodynamics of Phase Equilibria. (Second or Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 1986 resp. 1999, 0135995647 resp. 0139777458
D:Van Ness H.C., Abbott M.M.: Classical Thermodynamics of Nonelectrolyte Solutions with Applications to Phase Equilibria. McGraw-Hill, 1982.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi