Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:06:48
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální chemie pro technologickou praxi

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Tento kurz je úvodem do základů fyzikální chemie a jejích praktických aplikací pro studenty, kteří během magisterského studia absolvovali jen základní kurz Fyzikální Chemie I nebo jej vůbec neabsolvovali. Účelem je prohloubit a upevnit jejich znalosti tak, aby je mohli efektivně využít během doktorského studia v jejich praxi a pro absolvování zkoušek spojených s oborem fyzikální chemie. Důraz bude kladen na důkladné pochopení základních pojmů a souvislostí mezi přednášenou látkou a praktickými aplikacemi; kromě klasické a statistické termodynamiky budou přednášeny i základy membránových separací a chemické kinetiky. Mimo přednášky budou studenti motivováni k rozsáhlému samostudiu - během obou semestrů budou vypracovávat písemné úkoly, které upevní jejich znalosti. Závěrečná zkouška proběhne formou seminární práce.

Sylabus

None

Literatura

1. Prausnitz, J. M.; Lichtenthaler, R. N.; de Azevedo, E. G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria (3rd Edition); Prentice Hall: 3 ed.; 1998. 2. Kondepudi, D.; Prigogine, I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures; Wiley: 1 ed.; 1998. 3. Ed.: J.G. Crespo, K.W. Böddeker, Membrane Processes in
Separation and Purification, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1994. 4. Kraus, M.; Schneider, P.; Beránek, L. Chemická kinetika pro inženýry; SNTL; 1978.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi