Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:59:34
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Procesní a systémové inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen pro doktorandy, kteří neprošli základním kurzem procesního a systémového inženýrství. Jsou
prezentovány metodiky, které obecně poskytuje systémové inženýrství včetně základů teorie grafů. Velká část je
věnována matematickému modelování, simulaci, simulačním metodám a programům s přednostní orientací na
stacionární simulaci. Dále jsou probírány i ostatní dílčí obory spadající pod procesní inženýrství - bilance v
průmyslovém měřítku, syntéza procesů, využítí optimalizace a základní ekonomika pro design procesů.

Sylabus

1. Úvod. Chemické procesní inženýrství. Systémové inženýrství jako nástroj pro procesní inženýrství a procesní design. Procesní design, typy jeho úloh, životní cyklus procesu. Předběžný, konceptuální, základní a detailní design. Hierarchický přístup a metoda integrace procesů.
2. Základy teorie grafů. Využití teorie grafů pro procesní a systémové inženýrství. Praktické kódování struktury procesu. Technologická, proudová a další schémata používaná v procesním inženýrství.
3. Matematické modely pro chemické procesní inženýrství - obecné principy, typy modelů. Stacionární modely proudů. Stacionární modely jednotkových operací. Příklady modelů nejjednodušších jednotkových operací.
4. Simulace obecně. Stacionární simulace a simulační úlohy. Metody simulačního výpočtu pro stacionární simulaci. Sekvenčně modulární metody.
5. Rovnicově orientovaný přístup pro stacionární simulaci. Globální rovnicově orientované metody. Numerické metody pro rovnicově orientovanou simulaci.
6. Fyzikálně-chemické modely pro simulační a další výpočty. Stavové chování. Fázové rovnováhy. Databáze fyzikálně-chemických dat.
7. Třídy jednotkových operací pro stacionární simulaci a modely pro vybrané složitější operace. Prosté složkové separátory. Tepelné výměníky. Čerpadla, kompresory, turbíny, tlakové ztráty na reálném potrubí. Reaktory. Ostatní jednotkové operace.
8. Modelování separačních kolon pro stacionární simulaci. Jednostupňové separace. Patrové separační kolony a speciální metody jejich výpočtu.
9. Simulační programy a jejich architektura. Komerční simulační programy (ASPEN Plus, Aspen HYSYS, PRO/II, ChemCAD a další). Suity programů propojených se simulačními programy. Metodika pro formulaci simulační úlohy, vyhodnocení a zužitkování jejího řešení v praxi.
10. Bilanční výpočty procesů v průmyslovém měřítku. Bilanční výpočty ze zadaných dat. Bilanční výpočty z měřených dat a jejich vyrovnání. Volba měřicích míst. Bilančně-informační systémy.
11. Dynamika chemicko-technologických procesů. Dynamická simulace. Dynamické modely vybraných jednotkových operací. Numerické metody pro řešení dynamických modelů. Dynamické bilance.
12. Vsádkové a periodické procesy. Uspořádání výroby pro periodické procesy. Jednotkové operace pro vsádkové a periodické výroby.
13. Optimalizace a ekonomika procesů. Vybrané příklady optimalizačních úloh v chemickém procesním inženýrství. Kapitálové a provozní náklady a jejich optimalizace.
14. Úvod do strukturní syntézy procesu jako speciální optimalizační úlohy. Separační sekvence. Integrace tepla. Pinch-point metody. Syntéza sítě tepelných výměníků.

Literatura

1. Vaněk T., Kohout M.: Přednášky z PSI. Elektronická podoba. VŠCHT Praha, 2009-2014.
2. Václavek V., Eckert E., Vaněk T.: Základy chemického systémového inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1990.
3. Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1997, reedice 2006.
4. Vaněk a kol.: Simulační metody a programy pro procesní inženýrství I., II., III. Skriptum VŠCHT Praha, 2014 (v přípravě, bude vydáno).
5. Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).
6. Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).
7. Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).
8. Walas S.M.: Chemical Process Equipment. Selection and Design. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (ISBN 0-7506-9385-1).
9. Dimian A.C.: Integrated Design and Simulation iof Chemical Processes. Elsevier, 2003.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi