Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:10:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokročilé programování a programovací technologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Anotace

Seznámit se s teoretickým základem programovacích jazyků. Seznámit se s nejdůležitějšími programovacími technologiemi. Naučit se používat programátorský rukopis. Seznámit se s teorií, charakteristikami a realizací algoritmů. Seznámit se s jazyky třídy Fortran (FORTRAN 77, Fortran 90 a 95). Seznámit se s jazyky C a C++. Rámcově se seznámit s charakteristikami a možnostmi použití dalších jazyků.

Sylabus

1. Úvod - obecná problematika vytváření programového vybavení. Životní cyklus softwaru. Kategorizace softwaru. Softwarové inženýrství.
2. Teorie formálních systémů, Postovy produkční systémy. Teorie programovacích jazyků, jejich typy. Syntaktický a sémantický popis. Gramatika programovacího jazyka, formy zápisu syntaxe jazyka.
3. Programovací technologie (metodiky) a jejich vztah k programovacím jazykům. Přehled používaných programovacích technologií. Principy strukturovaného programování.
4. Algoritmy, jejich formální zápis a programová realizace. Časové a prostorové charakteristiky algoritmů. Datové struktury využívané v algoritmech. Některé obecně využitelné algoritmy.
5. Jazyky typu FORTRAN - obecné charakteristiky a přehled verzí. FORTRAN 77 - struktura programu, datové typy, výrazy, příkazy.
6. Vstupy a výstupy v jazyku FORTRAN 77. Pokročilejší prvky a konstrukce jazyka FORTRAN 77. Některé problémy jazyka FORTRAN 77, zastaralé a nežádoucí prvky.
7. Jazyky Fortran 90 a 95, hlavní rozdíly oproti jazyku FORTRAN 77. Stavba zdrojového tvaru programu. Nové možnosti pro využívání datových typů, proměnných, polí a výrazů. Nové nebo vylepšené příkazy. Ukazatelé a dynamická alokace. Moduly.
8. Jazyk C. Základní charakteristiky a využití. Stavba programu, datové typy a operátory. Příkazy jazyka.
9. Jazyk C. Direktivy kompilátoru, symbolické konstanty a makra. Funkce (podprogramy), využívání funkční hodnoty a parametrů funkce.
10. Jazyk C. Definice a využití ukazatelů, struktur a odvozených datových typů. Další pokročilejší prvky jazyka.
11. Jazyk C. Vybrané funkce ze standardních knihoven. Vstupní a výstupní operace. Operace s řetězci znaků. Vybrané matematické funkce. Operace s kalendářními daty. Funkce pro dynamickou alokaci a dealokaci paměti.
12. Jazyk C++. Účel a základní vlastnosti. Rozdíly mezi C a C++, nové možnosti a omezení.
13. Jazyk C++. Objektově orientované a vizuální programování. Deklarace objektových tříd a jejich využití. Polymorfismus, dědičnost, přetěžování. Principy tvorby aplikací pro Windows.
14. Ostatní často využívané jazyky. Jazyk Visual Basic a vizuální programování. Jazyk Pascal a strukturované programování. Jazyk Java a objektově orientované programování. Jazyk Prolog a logické programování. Jazyk LISP a funkcionální programování. Jazyky pro internetové aplikace.

Literatura

1. Vaněk T.: Přednášky pro předmět PPPT (elektronická forma). Umístěno v síti VŠCHT na \\pyr\scratch\UChI409\PPPT\Pred.
2. Walraet B.: Programming, the impossible challenge. North-Holland, 1989.
3. Hřebíček J. a kol.: Programovací jazyk FORTRAN 77 a vědeckotechnické výpočty. Academia Praha, 1989.
4. Zahradník V.: Programování - Fortran 90. Skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 1996.
5. Compaq Visual Fortran Language Reference. Visual Fortran Version 6.6 (elektronická forma). Compaq Computer Corporation, 2001.
6. Virius M.: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada Publishing, Praha 2005.
7. Eckel B.: Myslíme v jazyku C++. Grada Publishing, 2000.
8. Kruglinski D.J.: Mistrovství ve Visual C++. Computer Press, 1999.
9. Virius M.: Pasti a propasti jazyka C++. Grada Publishing, 1997.
10. Horton I.: Wrox Press C++ tutorial. Wrox Press, 1998 (elektronická učebnice).
11. Horton I.: Introduction to Visual C++ 6.0 Standard Edition. Wrox Press, 1998.
12. Jinoch J., Müller K., Vogel J.: Programování v jazyku Pascal. SNTL Praha, 1986.
Další literatura podle aktuální nabídky na trhu a z Internetových zdrojů - zejména pro programovací jazyky C/C++.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi