Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:11:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spektroskopie cirkulárního dichroismu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

Anotace

Jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie
měření spekter cirkulárního dichroismu. Jsou popsány varianty chiroptických metod a diskutovány jejich výhody a
omezení. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a aplikacím ve
strukturní analýze chirálních látek, při studiu biologicky výmazným interakcí a chirálního rozpoznávání.

Sylabus

1. Molekulární chiralita, polarizace elektromagnetického záření využívaná v chiroptických metodách
2. Teoretické základy chiroptických metod, pozorovatelné veličiny (cirkulární dichroismus, elipticita, optická rotační disperze, disymetrický faktor)
3. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu, vztah mezi pozorovatelnými veličinami a strukturou chirálních molekul
4. Metodika měření cirkulárního dichroismu, funkce fotoelastického modulátoru a dedikovaná zařízení pro měření cirkulárního dichroismu
5. Instrumentace pro elektronový cirkulární dichroismus, praktické poznámky
6. Vibrační cirkulární dichroismus, jeho specifika, instrumentace, správné postupy měření a získání dat
7. Další varanty chiroptických metod 1: fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus a jeho instrumentace
8. Další varanty chiroptických metod 2: cirkulárně polarizovaná luminiscence, magnetická optická aktivita a jejich instrumentace
9. Ramanova optická aktivita a její instrumentace
10. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností
11. Využití cirkulárního dichroismu při konformační analýza biomolekul
12. Využití cirkulárního dichroismu při studiu biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů
13. Exkurze do laboratoře vibračního cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření
14. Exkurze do laboratoře elektronového cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

Literatura

1.Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2012, p. 337-369, ISBN: 978-3-527-32982-3. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273

2. Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

3. Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, kapitoly 8-11. http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi