Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:08:42
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Měření technologických veličin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.

Anotace

Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty (dotykové a bezdotykové teploměry, termokamery), tlaku (tenzometrické, kapacitní, rezonanční snímače), průtoku (průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové, Coriolisovy, tepelné), hladiny (kapacitní, ultrazvukové a radarové hladinoměry) a pro měření složení kapalných a plynných směsí (vybrané analyzátory kapalin a plynů).

Sylabus

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů.
2. Měření teploty (dotykové metody - snímače termoelektrické, odporové; kalibrace snímačů teploty).
3. Měření teploty (bezdotykové metody - IČ-teploměry, termokamery, termografie a termodiagnostika; kalibrační kontrola).
4. Měření tlaku (elektrické snímače tlaku - tenzometrické, kapacitní, piezoelektrické, rezonanční; snímače extrémních tlaků, snímače vakua; kalibrace snímačů tlaku).
5. Měření průtoku (objemové a rychlostní metody - objemová měřidla, průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové; měření průtoku v otevřených kanálech).
6. Měření průtoku (hmotnostní průtokoměry - průtokoměry Coriolisovy, tepelné).
7. Měření hladiny (elektrické snímače polohy hladiny - snímače vodivostní, kapacitní, optické, ultrazvukové, radarové, ionizační).
8. Měření hmotnosti (průmyslová vážicí technika)
9. Měření vlhkosti (měření v plynech a v pevných látkách).
10. Měření složení kapalných médií (snímače hustoty, elektrické vodivosti, elektrochemické).
11. Měření složení plynných směsí (snímače tepelně-vodivostní, katalytické, polovodičové).
12. Měření složení plynných směsí (analyzátory fotometrické, magnetické, s ionizačními detektory, elektrochemické).
13. Zpracování individuálního projektu technologického měření.
14. Zpracování individuálního projektu technologického měření.

Literatura

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. a kol. Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Key Publishing 2015 (Z).
McMillan G.K., Considine D.M.: Process/Industrial Instruments and Controls Handbook. McGraw/Hill, New York, 1999 (Z).
Smith, C. J.: Basic Process Measurement. Wiley, 2009 (D).
Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press 2003 (D).
Ďaďo, S. Bejček, L. Platil, A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha, 2005 (D).
Chudý V., Palenčár R., Kureková E., Halaj M.: Meranie technických veličín. STU Bratislava 1999 (D).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi