Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:14:30
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teorie automatického řízení

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Vladimír Hanta, CSc.

Anotace

Předmět vysvětluje teoretické principy a postupy, ale i praktické metody regulace a řízení spojitých a diskrétních systémů. Zaměřuje se na jejich kritický rozbor a srovnání výhod a nevýhod těchto metod. V potřebném rozsahu se probírají i základy teorie systémů. Dále se studenti seznámí s pokročilými nástroji řešení důležitých úkolů z oblasti regulace a řízení (výpočetní systém Matlab a jeho toolboxy). Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří v předchozím studiu nezískali znalosti a vědomosti z této oblasti potřebné pro řešení pokročilých problémů technické kybernetiky.

Sylabus

1. Dynamické systémy, jejich klasifikace a popis v časové, obrazové a frekvenční oblasti.
2. Matematické nástroje, postupy a metody. Používané integrální transformace (Laplaceova, Fourierova a Z transformace).
3. Výpočetní a vizualizační prostředí systému MATLAB, zejména Control System Toolbox a Symbolic Math Toolbox.
4. Analýza lineárních dynamických systémů, stabilita, metody vyšetřování a ověřování.
5. Syntéza jednoduchých a složitějších regulačních obvodů.
6. Řešení častých problémů při praktické realizaci návrhu regulačních obvodů.

Literatura

[1] Šulc B.: Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. ČVUT, Praha, 1999. ISBN 80-01-01974-8.
[2] Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003. ISBN 978-80-7300-148-3.
[3] Vítečková M.: Matematické metody v řízení, L a Z-transformace. VŠB-TUO Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-570-5.
[4] Šulc B., Vítečková M.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. ISBN 80-01-03007-5.
[5] Kuo B. C.: Automatic control Systems. Prentice-Hall, Englewoods Cliffs, 1991. ISBN 0-13-051046-7.
[6] Franklin G.F., Powell J.D., Emami-Naeni A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Addison-Wesley, 2002. ISBN 0-13-098041-2.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi