Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:12:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Navrhování řídicích systémů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Anotace

Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se
základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na
získání praktických dovedností v samostatných úlohách.

Sylabus

1. Proces inženýrského návrhu, týmová práce
2. Plánování a řízení projektů podle metodiky PMI
3. Životní cyklus projektu řídicího systému
4. Přínosy automatizace, zdůvodnění automatizačního projektu
5. Studie proveditelnosti, stupně automatizace, typy řídicích systémů
6. Dokumentace řídicích systémů, druhy a použití dokumentace
7. Definice projektu (systémová specifikace) - specifikace podrobných požadavků na řídicí systém,
8. Konceptuální a podrobný návrh řídicího systému - úplný funkční popis a podrobný návrh automatizačního řešení
9. Vývoj a programování SW: realizace operátorských rozhraní, řídicích struktur, přenosů dat, testování
10. Spolehlivost a bezpečnost řídicího systému, alarmový podsystém
11. Číslicová komunikace, průmyslové sítě, síťová bezpečnost
12. Zavedení systému do užívání: kontrola, systémové testy funkčnosti
13. Hledání příčin poruch, sedmibodový postup
14. Provoz a údržba: dlouhodobá podpora řídicího systému

Literatura

Základní:
[1] Doležal J. a kol., Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing Praha, 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2
[2] Chatfield C., Johnson T., MS Project 2013 Step by Step, Microsoft Press Redmont, 2013, ISBN: 078-0-7356-6911-6
[3] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York, 2012, ISBN: 978193600-7455
Doporučená:
[4] PMBOK Guide Fifth Edition, Project Management Institute Pennsylvania, 2013, ISBN: 978-1-935589-67-9
[5] Trevathan V. L., Editor, A Guide to the Automation Body of Knowledge 2nd Edition, ISA Research Triangle Park, 2006, ISBN: 1-55617-984-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi