Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:08:29
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Optimalizace

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Vladimír Hanta, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá klasickými i moderními metodami spojité a diskrétní optimalizace, je zaměřen zejména na jejich praktické využití ve vědecké a výzkumné práci studentů. Posluchači se naučí korektně formulovat optimalizační problémy a řešit je ve vhodném výpočetním prostředí (Matlab: Symbolic Math Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox, případně i Solver Microsoft Excelu). Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří v předcházejícím studiu nezískali dostatečné vědomosti a dovednosti potřebné pro řešení problémů v rámci své disertační práce.

Sylabus

1. Optimalizační proces, význam, smysl a cíle. Obecné schéma a prvky.
2. Lokální optimalizace, analytické a numerické metody a algoritmy.
3. Lineární, kvadratické a nelineární programování.
4. Diskrétní a globální optimalizace, genetické a evoluční algoritmy.
5. Optimalizace s využitím Matlabu, Optimization Toolboxu a Global Optimization Toolboxu.

Literatura

[1] Himmelblau, D. M.: Applied Nonlinear Programming. McGraw-Hill, New York 1972. ISBN 0-07-028921-2.
[2] Venkataraman P.: Applied Optimization with MATLAB Programming. Wiley, New York. 2002. ISBN 0-471-34958-5.
[3] Rao S. S.: Engineering Optimization. Theory and Practice. Wiley, New York, 1996. ISBN 0-471-55034-5.
[4] Turzík D.: Matematika III. Základy optimalizace. VŠCHT, Praha 2006. ISBN 80-7080-363-0.
[5] Maňas M.: Optimalizační metody pro podnik, finance a trh. Vysoká škola ekonomická, Praha, 1997. ISBN 80-7079-284-1.
[6] Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evolučné algoritmy. STU, Bratislava, 2000. ISBN 80-227-1377-5.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi