Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:01:11
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Numerická analýza a počítačová grafika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje s prostředky výpočetního a vizualičního prostředí systému MATLAB / SIMULINK a jeho využitím pro numerické a symbolické řešení vybraných výpočetních úloh. Zvláštní pozornost je věnována problematice analýzy dat, řešení soustav lineárních algebraických rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí, řešení nelineárních rovnic, numerické interpolaci, derivaci a integraci a řešení rovnic diferenciálních. Posluchači se dále seznámí s principy modelování a s prostředky pro vizualizaci výsledků. Součástí předmětu jsou i vybrané případové studie s aplikacemi výpočetních metod pro zpracování dat z inženýrských a biomedicínských oblastí.

Sylabus

1. Výpočetní a vizualizační prostředí systému MATLAB, základy algoritmizace a programování
2. Podprogramy, objektová grafika, struktury dat, symbolická matematika v systému MATLAB
3. Základy blokově orientovaných výpočtů, modelování v systému SIMULINK
4. Numerické a symbolické metody lineární metody
5. Lineární a nelineární aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců, gradientní metody
6. Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav
7. Numerické a symbolické metody interpolace, derivace a integrace
8. Řešení diferenciálních rovnic
9. Okrajová úloha a metoda střelby při řešení ODR
10. Metody výpočetní inteligence v analýze dat
11. Užití výpočetních metod pro zpracování inženýrských a biomedicínských signálů a obrazů
12: CASE STUDY 1: Aproximace a statistické zpracování měřených dat
13: CASE STUDY 2: Řešení nelineárních rovnic
14: CASE STUDY 3: Modelování v blokově orientovaném systému SIMULINK

Literatura

Z: F. Dušek: Matlab a Simulink, úvod do používání, FChT UPCE, Pardubice 2001

Z: J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu, ČVUT Praha 2005, Fakulta stavební

D: R.L. Burden: Numerical Analysis, Brooks / Cole, 2001

D: S.C. Chapra: Applied Numerical Metods with Matlab for Engineers and Scientists, McGraw Hill, 2008

D: WIKIBOOK: MATLAB Programming, https://en.wikibooks.org/wiki/MATLAB_Programming, 2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi