Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:51:00
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Simulace podnikových procesů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Vladimír Hanta, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá modelováním, simulací a optimalizací podnikových procesů, které lze popsat jako systémy diskrétních událostí. Jsou to zejména várkové a kusové výrobní procesy a logistické, dopravní a obslužné systémy. Pozornost je věnována i modelování náhodných jevů, jako jsou výpadky, poruchy a neplánované opravy. Předmět je zaměřen prakticky, ale poskytuje i dostatečný teoretický základ založený na teorii front, Petriho sítí a diskrétní optimalizaci. K modelování těchto procesů a provádění simulačních a optimalizačních experimentů jsou využívány moderní modelovací, simulační a optimalizační nástroje.

Sylabus

1. Základní principy počítačového modelování a simulace, srovnání s matematickým modelováním.
2. Teoretické základy: teorie front a hromadné obsluhy, Petriho sítě, diskrétní optimalizace.
3. Postup tvorby počítačového modelu, princip DDD (Define, Detail, Display), využití knihoven prvků.
4. Diskrétní simulační prvky, modelování materiálových toků systémem, spojité simulační prvky, spolupráce s diskrétními prvky.
5. Zásady provádění simulačních experimentů, tvorba scénářů, optimalizace modelu.
6. Tvorba modelů vybraných typických procesů, praktické aspekty počítačových simulací.

Literatura

[1] Dlouhý M.,Fábry J., Kuncová M., Hladík T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.
[2] Leemis L.M., Park S.K.: Discrete-Event Simulation: A First Course. Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-142917-5.
[3] Peterson J.L.: Petri Net Theory and the Modeling of Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1981. ISBN 0-13-661983-5.
[4] Robinson S.: Successful Simulation. McGraw-Hill, London, 1994. ISBN 0-07-707622-2.
[5] Gros I. : Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0421-8.
[6] Banks J., Carson J.S. II, Nelson B.L., Nicol D.M.: Discrete-event System Simulation. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005. ISBN 0-13-129342-7.
[7] Cassandras C.G., Lafortune S.: Introduction to Discrete Event Systems. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-33332-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi