Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:31:15
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zpracování obrazů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní principy metod zpracování obrazů a použití funkcionálních transformací v obrazové analýze. Pozornost je dále věnována zpracování barev, segmentaci obrazu, potlačování rušivých jevů, kompresním algoritmům a klasifikačním metodám včetně odhadu přesnosti a ověření chyb dílčích modelů. Teoretické partie jsou doplněny ukázkami a příklady s reálným využitím v chemii, materiálovém inženýrství, biochemii a biomedicíně.

Sylabus

1. Základy výpočetního, programového a vizualizačního systému MATLAB / SIMULINK
2. Matematická representace vícerozměrných dat, kódování obrazů
3. Vybrané numerické metody zpracování obrazů: interpolace, aproximace
4. Dvourozměrné diskrétní Fourierova transformace v analýze obrazů a změně rozlišení
5. Vícerozměrná číslicová filtrace v potlačování rušivých složek obrazů
6. Gradientní metody při zvýrazňování obrazů
7. Vybrané metody segmentace, výběru vlastností a klasifikace obrazových komponent
8. Diskrétní wavelet transformace v kompresi dat a potlačování rušivých složek obrazů
9. Počítačová inteligence v analýze a klasifikaci mikroskopických dat
10. Vizualizace a zpracování prostorových dat
11. Vybrané aplikace zpracování obrazů v biomedicíně
12. CASE STUDY 1: Spektrální analýza obrazů
13. CASE STUDY 2: Číslicová filtrace a zvýrazňování vícerozměrných dat
14. CASE STUDY 3: Detekce vlastností a klasifikace obrazových komponent


Literatura

Z - Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008
D - I.T. Jolliffe: Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2002
D - http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi