Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:46:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Číslicové zpracování signálů a obrazů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje se základními matematickými, algoritmickými a programovými nástroji pro analýzu číslicových signálů a obrazů včetně z-transformace a diskrétní Fourierovy a wavelet transformace. Pozornost je dále věnována popisu diskrétních systémů v časové a frekvenční oblasti, řešení diferenčních rovnic, adaptivním metodám zpracování signálů, metodám spektrální analýzy a dále vybraným metodám číslicové filtrace vícekanálových a vícerozměrných dat. Aplikace a vybrané případové studie zahrnují metody pořizování, archivace a zpracování inženýrských a biomedicínských dat.

Sylabus

1. Základy výpočetního, programového a vizualizačního systému MATLAB / SIMULINK
2. Metody počítačové inteligence ve zpracování signálů
3. Popis signálů a systémů, Z-transformace,
4. Řešení diferenčních rovnic, diskrétní a frekvenční přenos, stabilita
5. Spektrální analýza, diskrétní Fourierova transformace, okénkové funkce
6. Krátkodová diskrétní Fourierova transformace, analýza vícerozměrných signálů
7. Diskrétní Wavelet transformace
8. Číslicová filtrace v časové a frekvenční oblasti
9. Konstrukce filtrů, výpočet parametrů
10. Potlačování rušivých složek obrazů
11. Adaptivní metody zpracování signálů, počítačová inteligence
12. CASE STUDY 1: Spektrální analýza dat
13. CASE STUDY 2: Číslicová filtrace signálů
14. CASE STUDY 3: Analýza obrazů

Literatura

Z: J. Uhlíř, P. Sovka, Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, 2002

Z: http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ lectures/ATHENS_DSP.pdf

D: T. Bose: Digital Signal and Image Processing, Wiley, 2004

D: J. Jan, Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, BEN 2004

D: Vaseghi S.V.: Multimedia Signal Processing, Wiley, 2007

D: WIKIBOOK: Signals and Systems, https://en.wikibooks.org/wiki/Signals_and_Systems, 2018


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi