Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:19:49
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení projektů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů – 1) Plánování, fáze, optimalizaci a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentaci a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýzu a minimalizaci rizik spojených s implementací projektů 2) Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické návratnosti projektů realizovaných v oboru chemie; 3) Projektové metody a projektovou dokumentaci, což je spojeno s návštěvou vybrané projekční organizace. Předmět v maximální míře využívá reálné úspěšné projektové a případové studie jako konkrétní příklady.

Sylabus

Plánování, fáze, optimalizace a vyhodnocování výsledků projektů – na příkladu konkrétního projektu (Ing. I. Souček, Ph.D., 6 hod):
• Rozhodující kritéria používaná pro klasifikaci projektů.
• Základní fáze projektů.
• Základní dokumenty používané při plánování a realizaci projektů (např. „Scouting Study“, „Feasibility Study“, „Basic of Design“ atd.)
• Význam modelování při plánování projektů.
• Posuzování průběhu projektů – metody síťové analýzy (např. CPM, GANTT, PERT). Použití „MS Project“.
• Rizika projektů, management rizika a využití k rozhodnutí o směrech investičního rozvoje organizace.
• Kontrahování projektů: Účel a organizace výběrových řízení, stanovení kritérií a vyhodnocení nabídek licensorů a dodavatelů, Formy kontraktů (např. „Turn – key“, „Costs Reimbursement“) .
• Tvorba a optimalizace investičního portfolia.
• Vyhodnocování výsledků projektů („Post Implementation Review“)


Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oboru chemie (Doc. Ing. J. Rančák, CSc., 4 hod):
• Členění projektů podle investičního rozpočtu, účelu vynakládání investičních prostředků, návratnosti atd.
• Specifika výzkumných a investičních projektů.
• Zdroje kapitálu (vlastní, cizí) pro průmyslové projekty, oborově závislé rizikové přirážky.
• Odhadování nákladů na projekt. Rozhodující faktory ovlivňující projektové náklady.
• Statické a dynamické metody odhadu a rozhodující ukazatele stanovení ekonomické návratnosti projektů.
• Sledování finančního toku projektu.
• Analýza rozhodujících vlivů a faktorů na výpočet efektivnosti investičních projektů (viz též „Rizika projektů“)

Možnosti financování výzkumných projektů. Projekty využívající veřejné zdroje (P. Hradecký)

Projektové metody a projektová dokumentace (Ing. I. Souček, Ph.D. + návštěva vybrané projekční organizace, 6 hod):
• Významné světové projekční organizace. Projekční a inženýrské organizace působící v ČR.
• Komunikace s projekčními firmami – zadání projektu a kontrola plnění požadavků.
• Využiti projektové dokumentace k tvorbě provozních dokumentů, např. operativních manuálů atd.
• Moderní postupy a organizace práce na projektu.
• Členění, specifika a kontrola vypracované projektové dokumentace.
• Změny a aktualizace projektové dokumentace.

Literatura

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition. Project Management Institute 2017. ISBN 978-16-282-5184-5.
2. Doležal J. a kol: Projektový management. Grada Publishing, Praha 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
3. Fotr J., Souček I.: Tvorba a řízení portfolia projektů. Grada Publishing, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-9939
4. Roušar I.: Projektové řízení technologických staveb. Grada Publishing, Praha 2010, ISBN: 978-80-247-6751-2.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi