Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:13:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bezpečnost a legislativa v chemii

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Libor Mastný, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Absolvent přednášek získá přehled o základní české a evropské chemické legislativě, kterou se musí jako budoucí vysokoškolsky vzdělaný pracovník řídit. Nejedná se přitom pouze o chemické závody. Jednotlivé okruhy jsou průběžně aktualizovány, to však znemožňuje přípravu jakýchkoli skript. Studijním materiálem se stávají přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky a samozřejmě aktuální znění jednotlivých nařízení a zákonů.

Sylabus

None

Literatura

Z: přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky
Z: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č.350/2011
Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č.1272/2008 (CLP)
Z: Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky - plná znění jednotlivých zákonů - www.mvcr.cz
D: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných - knihovna VŠCHT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi