Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 22:38:44
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná a anorganická chemie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané postupy a syntézy z oblasti speciální i aplikované anorganické chemie.

Sylabus

1. Elektronová struktura atomů a iontů s částečně zaplněný slupkami. Vliv elektrostatického pole.
2. Symetrie molekul, teorie grup a její aplikace v anorganické chemii.
3. Vazba ve víceatomových molekulách a komplexech - teorie molekulových orbitalů
4. Ionty ve vodných roztocích, acidobazické vlastnosti, hydrolýza, rozpustnosti solí.
5. Lewisova teorie kyselin a zásad a její implikace v anorganické chemii, mechanizmy reakcí LK-LB
6. Komplexy přechodných kovů, struktura, vazba, spektroskopické a magnetické vlastnosti.
7. Komplexy přechodných kovů, koordinační rovnováhy a reakční mechanizmy.
8. Termodynamické aspekty anorganické chemie, termochemie a energetika, homogenní a heterogenní rovnováha, diagramy stability.
9. Principy oxidačně-redukčních reakcí, základy elektrochemie, Pourbaixovy diagramy
10. Struktura a symetrie krystalických látek.
11. Základy krystalochemie. Strukturní typy. Krystalové poruchy.
12. Vazba v pevných látkách a jejich vlastnosti. Kovy, polovodiče, izolanty.
13. Základy speciálních anorganických technologii - depozice a úprava tenkých vrstev, růst monokrystalů, metody sol-gel.
14. Aplikovaná anorganická chemie - průmyslově významné anorganické výroby

Literatura

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
Z: J.Klikorka a kol., Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
D: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513
D: D.Sýkorová a kol., Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha 1996, 8070802472

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi