Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:14:36
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Krystalochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Dr. RNDr. Karel Knížek
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace

Kurs seznamuje se základními principy a moderními koncepty popisu krystalové struktury anorganických látek. Je členěn do čtyř studijních bloků: 1.Chemická vazba v krystalech, 2. Symetrie a struktura krystalických látek, 3. Energetika krystalů a rovnováha krystalových poruh, 4. Typologie a strukturní principy vybraných skupin krystalických látek (směsné oxidy, intermetalilcké sloučeniny, křemičitany).

Sylabus

1. Kolektivní elektrony v pevných látkách, pásová teorie, aproximace těsné vazby.
2. Metody výpočtu elektronové struktury krystalických látek z prvních principů (DFT, LAPW).
3. Lokalizované elektrony, elektronová struktura atomů a iontů, teorie krystalového pole, Jahn-Tellerův jev.
4. Symetrie krystalů, prostorové grupy, vztahy mezi strukturami z hlediska symetrie.
5. Difrakce rengenového záření, Rielveldova metoda upřesnění krystalové struktury.
6. Klasifikace struktur podle různých kritérií - symetrie, dimenzionalita, povaha vazby.
7. Kritéria stability krystalové struktury, energetika krystalických látek.
8. Nejtěsnější uspořádání atomů a iontů, koncept iontových poloměrů.
9. Krystalové typy iontových sloučenin.
10. Krystalová struktura kovů a intermetalických sloučenin.
11. Strukturní principy křemičitanů, fosforečnanů a dalších otevřených struktur.
12. Poruchy krystalové struktury, struktury odvozené na základě uspořádání defektů.
13. Princip tvorby tuhých roztoků, sloučeniny se směsnou valencí,
14. Termodynamický popis rovnovážné distribuce poruch.

Literatura

Z: Kratochvíl, B.; Jenšovský, L. Úvod do krystalochemie. SNTL, 1987, 0460887
Z: Kraus I. Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, 1993. 802000372X
Z: J.Chojnacki, Základy chemické a fyzikální krystalochemie, Academia, 1979, 50921857
D: A.F.Wells, Structural inorganic chemistry, Clarendon-Oxford, 1975, 0198553544
D: Parthé E. Modern Perspectives of Inorganic Crystal Chemistry. NATO ASI Series C [382], Kluwer, 1992, 0793219540

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi