Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:05:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teoretické principy anorganické chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace

Předmět shrnuje, zobecňuje a rozšiřuje koncepty probírané v kurzech Obecné a anorganické chemie na počátku studia, s využitím zkušeností získaných v dalších na ně navazujících předmětech. Těžiště tvoří jednak popis elektronové struktury chemických částic vyskytujících se v anorganických soustavách, jednak aplikace chemické termodynamiky na systémy anorganických látek. V závěru jsou podány základní trendy a specifické vlastnosti chemie f-prvků, která není probírána v základních kurzech.

Sylabus

1. Symetrie molekul a aplikace teorie grup v anorganické chemii.
2. Základní a excitované stavy atomů a iontů, orbitální a spinový moment.
3. Elektrostatická teorie ligandového pole, slabé a silné pole, Tanabe-Suganovy diagramy.
4. Chemická vazba ve víceatomových molekulách, skupinové orbitaly, variační princip, efektivní Hamilotnián.
5. Elektronové excitace, fotoelektronová spektroskopie, vibrační stavy molekul, IČ a Ramanova spektroskopie.
6. Vazba v koordinačních sloučeninách, jejich reaktivita, rovnovážné a kinetické aspekty, organokovy.
7. Energetika a termodynamické vlastnosti anorganických látek
8. Homogenní rovnováha v plynech a kapalinách, bilanční matice, nezávislé reakce, rovnovážná konstanta
9. Voda a vodné roztoky, standardní stav nekonečného zředění. modely neideálního chování
10.Acidobazické a redoxní rovnováhy ve vodných roztocích, konstrukce Pourbaixových diagramů
11.Heterogenní rovnováhy v anorganických systémech, typy fázových diagramů
12.Částečně otevřené systémy, diagramy log(a)-T, Kelloggovy diagramy, Elinghamovy diagramy
13. Koloidní systémy a nanomateriály, povrchová energie a napětí.
14. Vnitřně přechodné prvky. Trendy vlastností, elektronová struktura, chemická vazba.

Literatura

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
Z: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513
D: R.Polák, R.Zahradník, Kvantová chemie, SNTL, 1985, 0462185
D. P.W.Atkins, Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013
D: F.Weinhold, Chemical and Phase Thermodynamics, Wiley, 2009, 9780470402368

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi