Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:55:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energetika anorganických sloučenin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.

Anotace

Předmět vychází ze základních principů obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení role energie v chemických dějích. Na konkrétních příkladech si studenti ověří schopnost posuzovat reaktivitu, stabilitu a možnost existence látek.

Sylabus

1. Energetické změny při chemických reakcích.
2. Termodynamická stabilita a kinetické stabilita.
3. Energetika izolovaných atomů, iontů a molekul .
4. Energetika iontových krystalů. Mřížková a vazebná energie.
5. Periodické trendy pro �Gf0 a � Hf0 iontových krystalů.
6. Odhad �Gf0 pro iontové krystaly.
7. Energetika kovalentních sloučenin. Vazebné energie.
8. Periodické trendy �Gf0 a � Hf0 kovalentních sloučenin.
9. Energetika kovů a slitin. Kohézní energie.
10. Energetika iontů ve vodných prostředích. Hydratace.
11. Elektrodové potenciály.
12. Síla kyselin a bází ve vodných roztocích.
13. Stabilita kovalentních a komplexních sloučenin ve vodných prostředcích.
14. Termochemické cykly.

Literatura

Z: Dasent W.E.:Inorganic Energetics: an Introduction, Cambridge University Press, 1982
D: Johnson D.A.:Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1982
D: Wulfsberg G.:Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000?1-891389-01-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi