Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 20:29:28
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Experimentální techniky v elektrochemii

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s používanými elektrochemickými metodami. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických dějů, ale také na aplikaci metod především v analytické chemii a v problematice životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických metod.

Sylabus

1. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.
2. Faradayické a nefaradayické děje.
3. Techniky založené na řízení potenciálu.
4. Potenciostatické metody.
5. Potenciodynamické metody.
6. Mikroelektrody.
7. Techniky založené na řízení proudu.
8. Polarografie.
9. Coulometrie, objemová elektrolýza.
10. Rozpouštěcí voltametrie.
11. Konvektivní metody - RDE, RRDE.
12. Elektrochemická impedančni spektroskopie.
13. Iontově selektivní elektrody.
14. Základy fotokatalýzy na polovodičích.

Literatura

Z: A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York, 2000, second edition
D: Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi