Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:18:19
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Komplexní zpracování nerostných surovin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled metod používaných při hydrometalurgickém zpracování surovin a odpadů. Přednášky zahrnují způsoby mechanické separace heterogenních směsí, fyzikální a chemické způsoby obohacování surovin a nejdůležitější jednotkové operace používané v hydrometalurgii jak z hlediska fyzikálně chemických principů, tak i nejdůležitějších technologických aplikací.

Sylabus

1. Úvod, surovinová základna ČR, klasifikace separačních metod
2. Historie těžby a využití nerostných surovin ČR
3. Úprava nerostných surovin - přípravné operace, rozpojování, dělení podle velikosti
4. Fyzikální způsoby rozdružování
5. Fyzikálně-chemické způsoby rozdružování - flotace
6. Pyrometalurgické procesy
7. Hydrometalurgické procesy, loužení - termodynamika a kinetika loužení
8. Loužení - průmyslové postupy a zařízení, podzemní loužení, bakteriologické loužení
9. Kapalinová extrakce - extrakční rovnováhy, extrakční činidla, průmyslové aplikace, membránová extrakce, superkritická extrakce
10. Sorpce a iontová výměna - typy ionexů, pracovní cyklus iontové výměny, průmyslové aplikace, biosorbenty, iontová flotace
11. Membránové separace, elektrochemické procesy
12. Krystalizace - kinetika nukleace a růstu krystalu, typy krystalizačních zařízení
13. Srážení - zrání sraženiny, srážecí techniky, průmyslová zařízení a aplikace, cementace
14. Závěr, prezentace studentů

Literatura

Z:Mrnka M., Kuchler M., Schrötterová D., Komplexní zpracování nerostných surovin, skripta VŠCHT Parbubice, 1988, 5570987
Z:Jelínek L. a kol., Desalinační a separační metody v úpravě vody, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070807057
D:Nývlt J., Hostomský J., Průmyslová krystalizace, skripta MAPRINT 16, 1996, 8086059014
D:Macášek F., Navratil J. D., Separation chemistry, Ister science press Ltd, 1992, 8090048676
D:Blumberg R., Liquid-liquid extraction, Academic Press London, 1988, 117570

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi