Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:36:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Anorganická technologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Na základních anorganických technologiích je ukázána souvislost mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi reagujících látek a produktů, kinetikou a termodynamikou probíhajících reakcí a technickým řešením. Jednotlivým výrobám je věnována pozornost z hlediska ekologického i vývojového.

Sylabus

1.Soda, hydrogenuhličitan sodný
2.Technické a vzácné plyny, dělení plynů
3.Čištění plynů od sloučenin síry
4.Výroba vodíku z plynných paliv
5.Výroba vodíku z kapalných a pevných paliv
6.Amoniak, zpracování odplynů ze syntézního okruhu
7.Podazeotropická a koncentrovaná kyselina dusičná, redukce oxidů dusíku
8.Kyselina sírová
9.Výroba výbušnin a třaskavin
10.Síran amonný, dusičnan amonný, dusičnan vápenatý
11.Močovina, hnojiva na bázi močoviny
12.Kyselina trihydrogenfosforečná, fosforečnany vápenaté a amonné
13.Výroba NPK hnojiv vymrazovacím způsobem
14.Výroba NPK hnojiv ostatními způsoby

Literatura

Z: M. Lhotka a kol.:Úvod do anorganické technologie, skripta VŠCHT Praha, 2012
Z: J. Mýl, M. Trojan: Anorganická technologie II, skripta VŠCHT Pardubice, SNTL 1982
Z: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984
Z: J.Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980
D: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi