Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:47:08
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Vlastnosti a zkoušení kovů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Šerák, Ph.D.

Anotace

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základními mechanickými vlastnostmi kovových materiálů, vysvětlit jak souvisí mechanické vlastnosti se strukturou, jaké existují mechanismy porušení, zmíněny jsou metody studia kovových materiálů.

Sylabus

1. Hodnocení struktury materiálů. Metalografie.
2. Světelná a elektronová mikroskopie.
3. Elastické a plastické chování materiálů.
4. Bodové, čárové, plošné a objemové poruchy. Jejich vliv na mechanické vlastnosti.
5. Mechanismy deformace, zpevňování a odpevňování.
6. Zkoušky tahem, tlakem, ohybem, střihem a krutem.
7. Zkoušky tvrdosti.
8. Mechanismy porušení materiálu, houževnatý a křehký lom.
9. Zkoušky odolnosti materiálu proti křehkému porušení.
10. Únava materiálu.
11. Vlastnosti kovů při vysokých teplotách.
12. Nedestruktivní zkoušky materiálů.
13. Metody studia fázových přeměn.
14. Zkoušky slévárenských vlastností kovů a slitin.

Literatura

Z:Holeček S.: Kovové konstrukční materiály I, skriptum VŠCHT Praha, 1997, 8070803096
Z:Vojtěch D.: Kovové konstrukční materiály II, skriptum VŠCHT Praha, 1999, 8070803509
Z:Vojtěch D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010, 9788070807415
Z:Veles P. : Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, Bratislava, ALFA, 1989,
Z:Pluhař J. a kol. : Nauka o materiálech, SNTL Praha, 1989,0420589
Z:Pluhař J. a kol. : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL Praha, 1987, 0441187
D:Holeček S., Franěk J. : Návody k laboratorním cvičením oboru I, skriptum VŠCHT Praha, 1989, 8070800208
D:Pluhař J., Koritta J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha, 1977, 0421277
D:Kubíček L.: Krystalizace kovů a slitin, skriptum VŠCHT, 1991, 8070801301
D:Jandoš F., Říman R., Gemperle A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii, SNTL Praha, 1985, 0441385
D:Slovák S., Rusín K. : Teorie slévání, SNTL Praha, 1990, 8003004004
D:Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B. : Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha, 1984, 0401084
D:Sedláček V. : Zotavení a rekrystalizace, Academia Praha, 1985, 2113085
D:Strnadel B. : Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostravské tiskárny, Ostrava, 1998, 21048772

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi