Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 20:41:00
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzika kovů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení základů struktury kovových materiálů a zejména na poruchy krystalového uspořádání. Je uveden popis jednotlivých poruch krystalové mřížky a jejich chování v materiálech, a ukázány důsledky existence jednotlivých poruch na vlastnosti kovů a slitin.

Sylabus

1.Vnitřní struktury kovů a slitin, krystalické, amorfní a kvazikrystalické materiály.
2.Základy elektronové teorie kovů.
3.Pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti, koheze.
4.Klasifikace mřížkových poruch, bodové poruchy.
5.Čárové poruchy- dislokace: definice, popis a klasifikace.
6.Čárové poruchy- interakce dislokací s ostatními poruchami krystalové mřížky.
7.Plošné poruchy- hranice zrn: definice, popis a klasifikace.
8.Plošné poruchy- segregace příměsí na hranicích zrn, migrace hranic zrn.
9.Difuze v kovech.
10.Plastická deformace kovů- základní popis.
11.Plastická deformace kovů- křivky zpevnění.
12.Lom.
13.Creep.
14.Zotavení a rekrystalizace.

Literatura

Z: Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B., Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha, 1984,04-010-84.
Z: Kužel R., Saxlová M., Šternberk J., Úvod do fyziky kovů II, SNTL Praha, 1985, 04-015-85.
D: Gottstein G., Physical Foundations of Material Science, Springer, Berlin, 2004, 3540401393.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi