Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:51:36
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Protikorozní ochrana

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Během studia kursu budou studenti seznámeni se základními postupy protikorozní ochrany jako je a) volba konstrukčního materiálu, b) elektrochemická ochrana, c) úprava korozního prostředí, d) zpracování povrchu. Cílem kursu je podání informací o principech základních a podpůrných postupů ochrany kovů vůči degradačním dějům vyvolaných prostředím.

Sylabus

1. Poškození kovů, zátěžové děje, stresory.
2. Druhy protikorozní ochrany, obecný přístup volby konstrukčních materiálů.
3. Použití uhlíkových ocelí. Lité materiály.
4. Použití korozivzdorných ocelí a slitin. Žárovzdorné materiály.
5. Volba neželezných kovů a slitin, volba nekovového materiálu.
6. Způsoby a technologie povrchové ochrany, úpravy povrchu.
7. Kovové povlaky. Konverzní povlaky, povrchová modifikace, keramické povlaky.
8. Organické povlaky, dočasná ochrana.
9. Katodická ochrana.
10. Anodická ochrana.
11. Úprava prostředí (fyzikální parametry, destimulace, inhibice).
12. Konstrukční úpravy k omezení koroze.
13. Korozní zkoušky.
14. Monitorování koroze, analýza poškození.

Literatura

Z: Bartoníček R.: Navrhování protikorozní ochrany, SNTL Praha 1980.
Z: Kolektiv: Volba materiálu a protikorozní ochrana, SNTL Praha 1980.
Z: Shreir, L.L., Jarman, R.A., Burstein, G.T. Corrosion, 3rdEdition, Butterworth Heinemann, 1994, ISBN 0750610778
Z: Ghali,E., Sastri,V.S., Elboujdaini,M: Corrosion Prevention and Protection: Practical Solutions John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0470024038
Z: Jones, D.A. Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall: NJ, 1996, ISBN 0133599930
D: Bartoníček R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana, Academia Praha 1966.
D: Černý M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL Praha 1984.
D: Corrosion, ASM Handbook, Vol. 13, ASM International: Materials Park, OH, 1992, ISBN 0871707055

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi