Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:48:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy metalurgických a korozních procesů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Luděk Joska, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v rámci bakalářeského studia do oblasti metalurgických a korozních procesů. V metalurgické části je pozornost věnována aplikaci termodynamických principů a kinetických na určení průběhu procesů. V části věnované korozi je, po diskusi vodivosti a vlastností elektrolytů, probrána rovnováha kov-elektrolyt, teorie smíšeného potenciálu, obecně charakterizovány korozní procesy a popsány dostupné experimentální postupy.

Sylabus

1. Fyzikálně-chemický popis metalurgických a korozních procesů.
2. Metalurgické procesy - tepelné bilance, entropické změny, rovnováha.
3. Diagramy G - T.
4. Redukční procesy.
5. Pražně-reakční procesy, strusky.
6. Vedení proudu - vodiče elektronové, polovodiče, vodiče iontové.
7. Elektrolyt - disociace, přenos náboje, pohyblivost, solvatace, acidobazické rovnováhy.
8. Rovnováha v elektrochemických systémech, potenciál.
9. Diagramy potenciál-pH.
10. Elektrochemická kinetika, základní vztahy.
11. Smíšený potenciál, depolarizace, elektrodové děje vodíku a kyslíku.
12. Elektrochemický popis koroze v elektrolytech.
13. Elektrochemické experimentální metody, určování korozní rychlosti.
14. Technická elektrolýza.

Literatura

Z: Moore J.J., Chemical metallurgy., Butterworths, London 1990, 0408053690
Z: Imriš I., Komorová L., Termodynamika v hutníctve., Alfa, Bratislava 1990, 8005006047
D: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie., SNTL/ALFA, Praha 1987
D: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods., John Wiley and Sons., NY 2000, 0471043729
Z: Jones D.A., Principles and prevention of corrosion., Prentice Hall, Upper Saddle River 1996, 0133599930

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi