Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 06:02:56
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zpracování odpadů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Ing. Radka Kalousková, CSc.

Anotace

Odpady představují značný a celosvětový problém. Cílem předmětu je ukázat postupy zpracování, využití a zhodnocení různých typů odpadů. Budou přiblíženy technologie, které mají potenciál minimalizovat množství odpadů na skládkách a naopak maximalizovat jejich recyklaci.

Sylabus

1.Úvod - odpady obecně. Kovonosné odpady a jejich využití při výrobě kovů.
2.Základní pyro- a hydrometalurgické operace při zpracování kovonosných odpadů.
3.Zpracování železného šrotu, odpadů obsahujících Pb, slinutých karbidů.
4.Zpracování kovonosných odpadů obsahujících Al, Cu, Zn.
5.Zpracování amortizačního odpadu - strojní celky, autovraky, kovové obaly, ledničky, pračky.
6.Problematické kovonosné odpady a možnosti jejich zpracování.
7.Vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance.
8.Plastový odpad a jeho zhodnocení. Třídění a separace plastů, fyzikální, chemická recyklace, energetické zhodnocení plastů, ekologické aspekty.
9.Pryžový odpad a jeho zhodnocení. Materiálové využití, regenerace pryže, energetické zhodnocení.
10.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 1 - strusky, popílky, úlety.
11.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 2 - produkty odsiřovacích procesů.
12.Využití odpadů při výrobě betonu, skla a keramiky.
13.Elektrotechnický odpad jako speciální kategorie odpadů (legislativa a praxe).
14.Zpracovaní elektrotechnického odpadu z domácností (televizory, světelné zdroje, mobilní telefony).

Literatura

Z:Kuraš M.,Odpady, jejich využití a zneškodňování,Praha,1994,8085087324
Z:Botula J.,Recyklace odpadů kovových a kovonosných,VŠB-TU Ostrava,2003,8024804956
Z:Obroučka K.,Termické zneškodňování odpadů,VŠB-TU Ostrava,1997,8070785055
Z:Ducháček V.,Polymery,VŠCHT Praha,2000,8070802413
Z:Scheirs J.,Polymer recycling:Science,Technology and Applications,Wiley&Sons,2001,9780471970545
Z:Hlaváč J.,Chemická technologie silikátů,VŠCHT Praha,1976
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 1,VŠCHT Praha,1994,807080212X
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 2,VŠCHT Praha,1995,8070802243
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv II,VŠCHT Praha,1995,8070802251
D:Odpadové fórum,12127779

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi