Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:20:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mechanika materiálů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

Anotace

Předmět podává ucelený a konzistentní přehled o mechanických a termomechanických vlastnostech materiálů na základě teorie tzv. racionální mechaniky a termomechaniky. Výklad je založen na exaktní teorii kontinua a vyžaduje od studenta schopnost sledovat tenzorový formalismus. Součástí předmětu jsou nejnovější poznatky v oblasti mechaniky materiálů a zvláštní důraz je kladen na chyby a předsudky v běžné učebnicové literatuře. Předmět je vhodný pro studenty všech oborů.

Sylabus

1. Úvod: bilanční rovnice mechaniky a termomechaniky, tenzory, vlastní čísla, invarianty, Cayleyův-Hamiltonův teorém
2. Základy teorie konstitutivních rovnic: konstitutivní principy, deformační funkce, deformační gradient, deformační tenzory a tenzory přetvoření, tenzory napětí
3. Lineární elasticita anizotropních pevných látek, nelineární elasticita izotropních pevných látek, viskozita nenewtonských tekutin
4. Lineární elasticita izotropních pevných látek (jednoosý tah, prostý smyk, izotropní deformace), definice elastických konstant, auxetické materiály
5. Lineární termoelasticita pevných látek a tekutin (napětí, tok tepla, energie, entropie), izotermní a adiabatické elastické konstanty
6. Stavové rovnice, principy atomistického modelování elastických a termoelastických vlastností; hodnoty vlastností pro kovy, keramiky, skla a polymery
7. Efektivní elastické, termoelastické a termofyzikálních vlastnosti hutných polykrystalických materiálů; měření elastických, termoelastických a termofyzikálních vlastností
8. Teplotní závislost elastických, termoelastických a termofyzikálních vlastností; vysokoteplotní chování materiálů
9. Základy lomové mechaniky: rovinná elasticita, faktor intenzity napětí, kritéria lomu, plastická zóna, únava, životnost; elastoplastické chování
10. Testování mechanických vlastností: pevnost, Weibullova statistika, tvrdost, lomová houževnatost; závislost vlastností na teplotě a velikosti zrn
11. Reologie: viskózní, viskoplastické a viskoelastické chování materiálů, tlumení
12. Efektivní vlastnosti heterogenních materiálů I: Mikromechanické meze
13. Efektivní vlastnosti heterogenních materiálů II: Modelové vztahy pro kompozity
14. Efektivní vlastnosti heterogenních materiálů III: Modelové vztahy pro porézní materiály

Literatura

Z - Haupt P.: Continuum Mechanics and Theory of Materials. Springer, Berlin 2000. (ISBN 3-540-66114-X).
Z - Billington E. W., Tate A.: The Physics of Deformation and Flow. McGraw Hill, New York 1981. (ISBN 0-07-005285-9).
Z - Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press , Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).
Z - Menčík J.: Pevnost a lom skla a keramiky. SNTL, Praha 1990. (ISBN 80-03-00205-2).
Z - Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials � New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

D - Torquato S.: Random Heterogeneous Materials - Microstructure and Macrosopic Properties. Springer, New York 2002.
D - Menčík J.: Strength and Fracture of Glass and Ceramics. Elsevier, Amsterdam 1992. (ISBN 0-444-98685-5).
D - Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi