Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:57:14
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Technická mineralogie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi polarizační mikroskopie a digitální obrazové analýzy při studiu materiálů tak, aby dovedli samostatně charakterizovat a kvantifikovat texturu a mikrostrukturu mikroskopických preparátů. Byli schopni analyzovat mineralogické složení surovin a technolitů a zároveň byli schopni získané poznatky aplikovat i v jiných oblastech zkoumání materiálů, např. v rámci diplomové či bakalářské práce.

Sylabus

1. Úvod. Opakování z geometrické a vlnové optiky.
2. Šíření světla v anizotropním prostředí.
3. Klasická a polarizační mikroskopie. Principy, postupy, technické vybavení a údržba. Příprava preparátů pro mikroskopii.
4. Speciální mikroskopické techniky. UV-VIS spektroskopie a kolorimetrie v mikroskopii materiálů. Vysokoteplotní mikroskopie.
5. Vyhodnocování optických vlastností krystalů v polarizovaném světle. Mikrostruktura a textura. Pleochroismus.
6. Mikroskopické měření indexu lomu.
7. Vyhodnocování optických vlastností krystalů ve zkřížených polarizátorech. Zhášení krystalů.
8. Interferenční barvy a měření jejich výšky. Ráz délky a optický charakter. Měření napětí v materiálu.
9. Využití digitální analýzy obrazu při studiu materiálů. Snímání a úpravy obrazu. Software pro analýzu obrazu.
10. Segmentace objektů a úpravy binárního obrazu. Automatická měření. Stereologie a textura.
11. Úvod do systematické mineralogie. Vztah mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi minerálů.
12. Mikroskopie přírodních materiálů. Suroviny.
13. Mikroskopie technolitů: Keramické materiály. Žárovzdorné materiály. Biomateriály.
14. Mikroskopie technolitů: Vady skla. Anorganická pojiva.

Literatura

Z Bartuška M: Technická mineralogie, skripta, VŠCHT Praha, 1987.
Z Gregerová M, Fojt B, Vávra B: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů, Morav. zem. muz., PřF MU Brno, 2002. ISBN 80-7028-195-2
D Mackenzie WS, Guilford C: Atlas of rock-forming minerals in thin section, Longman, 1980. ISBN-10: 0470269219 | ISBN-13: 978-0470269213
D Raith MM, Raase P, Reinhardt J: Guide to thin section microscopy, 2011. ISBN 978-3-00-033606-5
Z Russ JC: The image processing handbook, CRC Press, 2007. ISBN-10: 1439840458 | ISBN-13: 978-1439840450
D Wu Q, Merchant F, Castleman KR: Microscope Image Processing, Elsevier, 2008. ISBN-10: 012372578X | ISBN-13: 978-0123725783

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi