Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 21:36:58
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemicko-inženýrské výpočty

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Martin Havlík Míka

Anotace

Předmět je zaměřen na vytváření matematických modelů důležitých fyzikálních a chemických dějů probíhajících v materiálech. Modely jsou vytvářeny na základě přístupu založeném na plánování experimentů v kombinaci s regresní analýzou. Důraz je kladen na podrobnou statistickou analýzu získaných dat a vypočtených modelů. Modely jsou pak využity k optimalizaci složení materiálů s požadovanými vlastnostmi. Aplikací numerických metod jsou řešeny fyzikálně-chemické procesy, které jsou popsány obyčejnými a parciálními diferenciálními rovnicemi.

Sylabus

1. Přehled matematického softwaru pro náročnější aplikace z chemického inženýrství.
2. Plánování experimentů.
3. Statistická analýza dat.
4. Regresní analýza, vytváření modelů.
5. Analýza modelů, směrodatná odchylka, korelační koeficienty, t-test, F-test, testování hypotéz.
6. Výpočet vlastností materiálů z chemického složení. Optimalizace složení materiálů.
7. Základní numerické metody derivace a integrace.
8. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počáteční hodnotou.
9. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami.
10. Řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí.
11. Řešení úloh přenosu tepla ve skle a keramice.
12. Řešení úloh přenosu hmoty ve skle a keramice.
13. Řešení vlnové rovnice.
14. Závěrečný projekt.

Literatura

Z:Meloun M., Militký J.: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, 2004, 8020012540
Z:Urbánek T., Škárka J.: Microsoft Excel 97 pro vědce a inženýry, Computer press, 1998, 8072260995
D:Cornell J.A.: Experiments With Mixtures, John Wiley, 1981, 0471079162
D:Jarník V.: Diferenciální počet (I), Academia, 1974, 2110174
D:Jarník V.: Integrální počet (I), Academia, 1974, 2110874

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi