Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 22:31:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Procesy a zařízení v keramickém průmyslu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Hamáček
doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se zařízeními a procesy v keramickém průmyslu od charakterizace a přípravy surovin a keramických směsí, přes tvarovací procesy až po nízko i vysokoteplotní zpracování. Za cíl si klade naučit studenty zvolit vhodná zařízení pro příslušné technologické operace a porozumět procesům při výrobě keramiky.

Sylabus

1. Procesy v keramické technologii, základní procesy přípravy keramických materiálů, tradiční a inženýrská keramika -specifikace, charakrerizace, rozdělení.
2. Charakterizace částicových soustav, disperzní analýza, matematická číselné charakteristiky, základní metody disperzní analýzy. Charakterizace a specifikace keramických materiálů (chemické a fázové složení , analýza povrchů, termochemické a termofyzikální vlastnosti).
3. Částicové soustavy s řízenou hutností, hustota, specifický povrch, struktura pórů- metody stanovení, princip.
4. Příprava keramických směsí - principy, charakterizace procesů, parametry procesu - zdrobňování, míchání, mísení, aglomerace.
5. Dezaglomerace - zdrobňovací stroje, typy, mechanismy, účinnost, využití.
6. Míchání v keramických technologiích,popis procesu, typy míchadel, užití. Mísení v keramických technologiích, popis procesu, příklady, výpočty.
7. Odlučování a třídění- separace částic, filtrační procesy, typy zařízení, funkce, popis procesů, výpočty.
8. Granulace, popis procesu, typy zařízení, funkce, výpočty.
9. Koloidní chování vodných suspenzí a těst, mechanika částic a reologie keramických suspenzí a past, reometrie. Význam v keramické technologii.
10.Příprava keramických hmot dané konsistence pro technologické zpracování, zpracování směsí v kapalné fázi, výpočty
11.Tvarování v keramické technologii, základní typy, význam, lisování, typy vytvářecích zařízení. Vytváření keramiky z plastických těst, extruze.
13.Vytváření litím, mechanismus tvorby střepu, tlakové lití, nové směry ve vytváření keramických materiálů
14.Nízko- a vysokoteplotní zpracování keramiky, typy sušáren a pecí.

Literatura

Z: Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008, ISBN978-80-86821-48-1
Z: Valenta L.: Keramická příručka, Silikátový svaz, Praha 2007, ISBN978-80-86821-46-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi