Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 23:29:04
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přenosové jevy v materiálovém inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět prohlubuje, zobecňuje a syntetizuje poznatky mechaniky tekutin, termodynamiky, sdílení tepla a hmoty s přímými aplikacemi na výpočet technologických zařízení v materiálovém průmyslu.

Sylabus

1. Úvod do předmětu, základy kartézského tenzorového počtu, materiální derivace
2. Tenzorový počet, základní bilanční rovnice
3. Bilance hmotnosti a hybnosti, příklady, počáteční a okrajové podmínky
4. Bilance momentu hybnosti, rovnice kontinuity, tenzor napětí a rychlosti deformace, konstitutivní rovnice, viskózní tekutina
5. Cauchyho rovnice, Navier Stokesova rovnice, proudění newtonských tekutin
6. Proudění newtonských tekutin v různých geometriích systému, cylindrické souřadnice
7. Nenewtonské tekutiny - proudění suspenzí a past
8. Reologie a reometrie
9. Bilance mechanické energie počáteční a okrajové podmínky; konvekce, kondukce a radiace
10. Ustálené vedení tepla, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice
11. Tepelný odpor, analogie mezi přenosem tepla a elektrického náboje
12. Neustálené vedení tepla, Biotovo číslo, počáteční a okrajové podmínky
13. Nucená a přirozená konvekce, přenos tepla při ustáleném toku viskózní tekutiny
14. Vedení tepla s objemovým zdrojem. Přenos tepla sáláním, sálání mezi tělesy

Literatura

Z: Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000, ISBN: 80-01-02933-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi