Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:28:40
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Martin Havlík Míka
doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení souvislostí a získání znalostí o historickém vývoji výroby a zpracování skla a keramiky. V první části podává přehled o historických surovinách a technologiích, následně je probrán historický vývoj designu a dekoračních technik, jež jsou typické pro jednotlivá historická období. V předmětu jsou kombinovány poznatky z historických zdrojů se současnými poznatky o fyzikálně-chemických dějích při výrobě skla a keramiky včetně informací získaných chemickou analýzou historického skla a keramiky. Tímto přístupem je zajištěno získání reálných a ucelených znalostí.

Sylabus

1.Základy tavení, tvarování a zušlechťování skla. Sklářské suroviny používané v
minulosti.
2.Počátky výroby a zušlechťování skla. Historický přehled významných sklářských oblastí.
3.Historické tavicí pece a sklářské dílny. Vývoj ruční a strojní výroby skla.
4.Historický vývoj sklářského designu.
5.Výroba čirého a barevného skla, vitráží a mosaik.
6.Zdobení skla malováním, zlacením a lazurováním. Dekorace skla smalty.
7.Výroba hutního, opálového a přejímaného skla.
8.Výroba křišťálových skel. Zušlechťování skla broušením, leštěním, rytím, pískováním,
leptáním a matováním.
9.Výroba zrcadel, obalového, plochého, optického a dalšího technického skla.
10.Základy výroby a dekorace keramiky. Počátky zhotovování a zdobení keramických předmětů v období př.n.l., keramické suroviny používané v minulosti.
11.Vývoj ruční výroby a dekorace keramiky, příprava surovin, způsoby vytváření,
historické pece, významné keramické oblasti.
12.Výroba kameniny, změny v technologii zavedením strojní výroby keramiky, vývoj
povrchových úprav keramiky- glazury, engoby.
13.Technologie výroby historické stavební keramiky - kachle, dlaždice,
obkladačky,krytina atd..
14.Vývoj výroby a dekorace porcelánu, historický přehled významných porcelánek.

Literatura

Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681
Z:Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I.díl, Academia, 2005, 8020012877
Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/1, Academia, 2003, 2005, 802001069
Z:Kirsch R. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/2, Academia, 2003, 2005, 802001104
Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2000.
Z:Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, Střední škola Horní Bříza, Silikátový svaz (2011)
Z:Gustav Weiss: Keramika umění z hlíny, kulturní dějiny a keramické techniky, Grada, Praha (2007), ISBN 978-80-247-1954-2
D: Mergl J. a kol.: Z Nového Světa do celého světa 300 let harrachovského skla, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2012, 9788071011125
D:J.Lněničková: Sklo v Praze, ARISTA Muzeum hlavního města Prahy, 2002, 8086410277
D:A.Dorigato: The Glass Museum, Murano Venice, 2006, 883179098
D:A.Langhamer: The Legend of Bohemian Glass,TIGRIS, 2003, 8086062112
D:Braunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, Praha 1985.
D:Reedy Ch.: Thin-section petrography of Stone and Ceramic Cultural materials. Archetype Publications Ltd. (2008), ISBN 978-1-904982-33-3,
D:Lutovský M., Smejtek L. a kol.: Pravěká Praha, Nakladatelství Libri, Praha (2005) ISBN 80-7277-236-8
D:Pearsall R.: A connoisseur´s guide to antice Pottery and porcelán, Smithmark publishing (1997) ISBN 0-7651-9235-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi