Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 03:53:36
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
doc. Dr. Ing. Dana Rohanová

Anotace

Předmět Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky shrnuje různé typy degradace keramických a skleněných předmětů a seznamuje se základními postupy používanými při restaurování těchto předmětů.

Sylabus

1. Vývoj povrchových úprav keramických materiálů od neolitu po současnost
2. Dělení povrchových úprav z různých hledisek, použití glazur a engob, suroviny a vlastnosti
3. Historická barvítka (anorganická i organická) a pigmenty, druhy dekorace, dekorační techniky keramických materiálů
4.Mechanismus a typy poškození keramických povrchů, stárnutí keramiky
5.Vývoj chemie a technologie výroby skelných materiálů a přehled používaných dekoračních technik
6.Mechanismus a typy koroze skelných povrchů
7. Archeologické materiály � metody postupného vyzdvižení skla a keramiky do okolních podmínek, způsoby uložení skelných a keramických materiálů
8. Listry - dekorování užitkového skla
9. Lazury - vitrážová skla
10.Funkční vrstvy připravené metodou sol-gel, Mozaika "Poslední soud" na PH
11.Ostatní metody dekorování skla (nizkotavitelná a organická barvítka), plátkové zlato
12. Metody studia povrchů skelných a keramických materiálů
13. Etika restaurátora, odstraňování starých restaurátorských zásahů
14. Přehled materiálů používaných k čištění a restaurování skel a keramiky

Literatura

Z:Davison S.: Conservation and restoration of Glass, 2nd editin, Butterworth, Heinemann, Oxford 2003
Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů SNTL, Praha 1981
Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.
Z:Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008)._
D:Herainová M., Glazury, Keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz, Praha (2002)
D:Henderson J.: The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000).
D:Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8
Z:Sedláčková H., Rohanová D.: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Archaia Brno, 2016.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi