Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.5.2022 02:45:17
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a fyzika pevných látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Michal Hušák
Ing. David Koloušek, CSc.
prof. Ing. František Kovanda, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Teoretické základy materiálového inženýrství a materiálových věd. Důraz je kladen na inženýrský přístup při řešení problémů chemie a fyziky pevné fáze a na pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi pevných látek.

Sylabus

1. Vnitřní a vnější geometrie a symetrie krystalů.
2. Difrakce rentgenového záření, stanovení struktury krystalických látek.
3. Krystalochemie, nejtěsnější uspořádání.
4. Strukturní typy.
5. Pevné roztoky a mechanismy fázových přechodů.
6. Chemické vazby v pevných látkách, pásový model.
7. Reálný krystal.
8. Amorfní pevné látky.
9. Reaktivita pevných látek.
10. Tepelné vlastnosti pevných látek.
11. Elektrické vlastnosti pevných látek.
12. Magnetické vlastnosti pevných látek.
13. Optické vlastnosti pevných látek.
14. Mechanické vlastnosti pevných látek.

Literatura

Z: Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964
Z: Kratochvíl B. a spol., Základy fyziky a chemie pevných látek II, VŠCHT Praha, 1990, 8070800550
D: Tilley R.J.D., Understanding Solids: The Science of Materials, 2nd Edition, Wiley & Sons, 2013, 978-1-118-42328-8
D: West A.R., Solid State Chemistry and its Applications, Second Edition, Student Edition, John Wiley & Sons, 2014, 978-1-119-94294-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi