Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:39:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vznik ložisek minerálních surovin a jejich využití

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.
Ing. David Koloušek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na vznik ložisek nerostných surovin (zvláště rud) v různých geologických formacích a za různých pT podmínek. Součástí předmětu je geochemické zhodnocení rudných ložisek, možné technologické úpravy surovin v závislosti na jejich typu, původu a fyzikálních vlastnostech. Předmět se také zabývá možným využitím přírodních anorganických látek (amorfních a krystalických, v mikro i nano měřítku) v technologických procesech.

Sylabus

1. Úvod do vzniku rudních ložisek
2. Procesy vzniku rud při procesech magmatické diferenciace
3. Hydrotermální procesy
4. Magmaticko-hydrotermální procesy vzniku rud
5. Sedimentární a povrchové procesy vzniku rud
6. Povrchové a supergenní procesy vzniku rud
7. Sedimentární procesy vzniku rud
8. Metamorfní procesy
9. Geochemie přírodních systémů
10. Zpracování rud
11. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - krystalické látky
12. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - amorfní látky, nanomateriály
13. Adsorpce a desorpce na rozhraní pevná fáze-kapalina
14. Iontově-výměnné rovnováhy na pevných látkách

Literatura

D:Keller E.A., Introduction to Environmental Geology, Pearson Education Inc., USA, 2005, 0131447645

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi