Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:33:04
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Chemie a fyzika pevných léčiv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí z chemie a fyziky pevných farmaceutických substancí. Důraz je kladen na studium struktury a z ní vyplývajících makroskopických vlastností (především rychlost rozpouštění). Kromě toho je podrobně probírán důležitý fenomén polymorfismu farmaceutických substancí (anhydráty, soli, hydráty, kokrystaly), a dále degradační produkty vznikající ve farmaceutických substancích během skladování.

Sylabus

1. Kriteria výběru API pro pevné lékové formy
2. Krystalová struktura
3. Molekulární krystal
4. Krystalizace
5. Rozpustnost a rozpouštění
6. Tvar a velikost částic
7. Polymorfismus
7. Anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly
8. Amorfní a semikrystalické formy
9. Fyzikální (polymorfní) přeměny, příklady
10.Chemické degradace v pevné fázi
11.Oxidace, hydrolýza, dehydratace, dehalogenace, dekarboxylace, deamidace, denitrogenace
12.Fotodegradace
13.Polymerace, cyklizace, epimerizace,isomerizace
14.Hygroskopicita

Literatura

D:Hilfiker R.(Ed.), Polymorphism in the Prarmaceutical Industry, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany, 2006, 9783527311460

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi