Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 23:27:57
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Organická chemie vybraných prvků

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

Anotace

Předmět Organická chemie vybraných prvků vyplňuje prázdný prostor mezi předmětem Organická chemie a předmětem Přechodné kovy v organické syntéze a je zaměřen na vlastnosti, přípravu a reakce jednak organických sloučenin prvků druhé periody s výrazně specifickými vlastnostmi, jako jsou organoborové a organofluorové sloučeniny, jednak organických sloučenin prvků třetí periody, jako jsou organokřemičité, organofosforové a organosirné sloučeniny. Předmět je dále věnován i struktuře a a mechanismům reakcí jak tvrdých (organolithné a organohořečnaté sloučeniny), tak měkkých (organokupráty) organokovových sloučenin.

Sylabus

1. Přehled organické chemie prvků 2. periody.
2. Vlastnosti a syntézy organických sloučenin boru, hydroborace
3. Redukce a homologace organickými sloučeninami boru, borany v neutronové terapii, karborany.
4. Vlastnosti organofluorových sloučenin, zavedení F, CF-3, RF.
5. Fluorované stavební bloky, aplikace organofluorových sloučenin.
6. Principy vazby u organických sloučenin prvků 3. periody, porovnání s 2. periodou.
7. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin křemíku.
8. Aplikace organických sloučenin křemíku, silikony.
9. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin fosforu.
10. Aplikace organických sloučenin fosforu, Wittigova a Mitsunobuova reakce.
11. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin síry.
12. Aplikace organických sloučenin síry, sirné ylidy, Juliova reakce.
13. Přípravy, vlastnosti a aplikace organických sloučenin selenu.
14. Přípravy, vlastnosti a aplikace organolithných a organohořečnatých sloučenin, organokupráty

Literatura

Z: Suzan E. Thomas: Organic Synthesis. The Roles of Boron and Silicon. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198556624, ISBN13: 9780198556626.
Z: M. Hudlický a A. Pavlath, ed.: Chemistry of Organic Fluorine Compounds II. ACS, Washington 1992. ISBN10: 084122515X, ISBN13: 9780841225152.
Z: Gordon H. Whitham: Organosulfur Chemistry. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198558996, ISBN13:9780198558996.
Z: Louis D. Quin: A Guide to Organophosphorus Chemistry. Wiley & Sons, New York 2000. ISBN 0471318248.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi