Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 20:58:06
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kvantová organická chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.
Ing. Martin Krupička, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami molekulového modelování a kvantově chemických výpočtů organických molekul.

Sylabus

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností
2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.
3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.
4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.
5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.
6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.
7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.
8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.
9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.
10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.
11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.
12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.
13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.
14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce.

Literatura

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie. (druhé vydání)
Z: Fleming I.: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi