Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:43:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bezpečnost chemických výrob

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kurz seznamuje posluchače se strukturou rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek. Poskytuje úvod a orientaci v základních legislativních normách závazných pro jejich zaměstnavatele. Dále je seznamuje s dostupnými zdroji bezpečnostních dat a jejich používáním a probírá jednotlivé základní zdroje rizika v chemickém průmyslu, základní způsoby odhadu těchto rizik a způsoby prevence těchto rizik.

Sylabus

1. Struktura rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek
2. Rizika plynoucí z chemických výrob
3. Analýza rizika; příklady typických zdrojů rizika v chemických výrobách
4. Procesy s účastí stlačených plynů a přehřátých kapalin
5. Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky
6. Registrace úniků a přenosů nebezpečných látek
7. Vznik statického náboje při provozu chemických zařízení
8. Struktura potenciálních nebezpečí spojených s chemickými reakcemi
9. Nebezpečné procesy s exotermními reakcemi
10. Řízení chemické reakce
11. Rizika spojená použitím hořlavých a výbušných látek
12. Nebezpečnost hořlavých a výbušných látek - případové studie
13. Informační systémy pro dopravu chemických látek
14. Informační zdroje. Zásady jednání mezi podniky a obyvateli

Literatura

Z: Crowl, D.A., Louvar, J.F., Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications 2. vyd, Prentice Hall 2001. ISBN: 0130181765
D: Horák, J.: Základy automatizovaného řízení výrob, skriptum VŠCHT Praha, bez ISBN.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi