Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 21:07:02
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické speciality

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Libor Červený, DrSc.
doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět navazuje na Organickou technologii a zabývá se základními kategoriemi chemických specialit: tenzidy, barviva, biologicky aktivní látky, látky vonné a chuťové, pomocné přípravky pro polyméry aj. Absolventi získají přehled o uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, o principech účinků velké palety finálních chemických výrobků a základech jejich syntéz. Získaný rozhled jim umožní orientaci v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě.

Sylabus

1. Vymezení předmětu, základní vztahy. Obecné vlastnosti tenzidů.
2. Typy anionických tenzidů, soli karboxylových kyselin, sulfáty.
3. Tenzidy na bázi sulfonanů a organických fosfátů.
4. Neionogenní tenzidy. Kationické tenzidy.
5. Amfoterní tenzidy. Ekologie výroby a použití tenzidů.
6. Základní typy barviv a pigmentů, ekologie výroby barviv.
7. Azobarviva, disazobarviva, polyazobarviva.
8. Anthrachinonová, indigoidní, ftalocyaninová barviva. Opticky zjasň.prostředky
9. Biologicky aktivní látky, základní klasifikace léčiv.
10. Pesticidy a další agrochemikálie. Insekticidy. Rodenticidy.
11. Fungicidy. Herbicidy. Ekologické aspekty užití agrochemikálií.
12. Látky vonné a chuťové, základní typy monomerů.
13. Pomocné přípravky pro polymery. Přísady pro syntézu polymerů.
14. Přísady pro plasty. Přísady pro kaučuky.

Literatura

Z:Zbirovský M., Švec P.: Speciální organické výrobky, Skriptum, VŠCHT Praha 1989, 80-7080-034-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi