Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 13:35:53
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N111008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Uživatelské programy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Zina Valášková, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty používat pokročilé, výpočetní a manažerské techniky SW tak, aby byli schopni na úrovni zpracovat svá data, graficky je znázornit, napsat zprávu, odprezentovat ji, a v co nejvyšší míře přitom využít možností automatizace a vzájemné spolupráce jednotlivých SW.

Sylabus

1. Úvodní testy
2. Operační a síťové systémy: Windows, manažery, konfigurace, přístupová práva, sítě, antiviry
3. Textový procesor (MS Word) - pokročilé metody práce s textem, formátování přes styly, zápis rovnic a schémat
4. Textový procesor - Tvorba vlastních stylů, dědičnost vlastností stylů, použití šablon, rychlých částí
5. Textový procesor - pokročilé techniky: objekty, import grafů a dat, seznamy, rejstříky, dlouhé dokumenty
6. Textový procesor - nahrávání maker, tvorba a ukládání vlastních nástrojů do šablon a jejich použití
7. Úvodní test do Excelu; spolupráce Wordu a Excelu - vkládání versus propojování dat a objektů
8. Tabulkový procesor (Excel) -opakování, rozšíření základních znalostí, prostorové bloky, práce s více sešity
9. Tabulkový procesor - možnosti grafů, matematické výpočty, soustavy rovnic, řešitel
10. Tabulkový procesor - statistické výpočty, zpracování a analýza dat, lineární, nelineární regrese
11. Tabulkový procesor - import, export a zpracování dat, databáze v Excelu, pokročilé techniky
12. Tabulkový procesor - Základy optimalizace, kontingenční tabulky, makra
13. Prezentace výsledků v elektronické formě - Powerpoint - základy tvorby prezentací
14. Powerpoint- animace, ozvučení; elektronická pošta, další možnosti Outlooku

Literatura

Ke studiu lze použít jakoukoliv odbornou počítačovou literaturu pro pokročilé. Knihy typu "Snadno a rychle" svým rozsahem nepostačují.

Z:Pecinovský J.:Microsoft Office 2013,Podrobná uživatelská příručka; ISBN 978-80-251-4102-1
Z:Kolektiv:Microsoft Office 2010,Podrobná uživatelská příručka; ISBN 978-80-251-3222-7
D: Petr Broža a kol.: Microsoft Office 2010-Bible;ISBN 978-80-7413-118-9
D: Jana Andrýsková:1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007; ISBN 978-80-251-2616-5VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi