Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:55:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Organická technologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Libor Červený, DrSc.

Anotace

Předmět navazuje na Uhlíkaté suroviny a ukazuje využití pro výrobu základních organických produktů a meziproduktů. Je členěn podle procesů, nikoli podle výrobků, což umožňuje akcentování společných výrobních rysů. Všechny procesy mají jednotnou strukturu, začínající přehledem reakcí a pokračující přes výklad kinetických a thermodynamických aspektů, přehledu katalyzátorů a informací o technickém provedení až po příklady procesů - zjednodušené základní technologie vybraných látek. Navazuje tak na základy organické, fyzikální a analytické chemie a dále chemického inženýrství.

Sylabus

1. Koncepce předmětu. Přehled hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí.
2. Rovnováha a kinetika hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí.
3. Technické vedení hydrogenace a dehydrogenace. Příklady procesů.
4. Přehled oxidačních reakcí. Amoxidace.
5. Kinetika a mechanismus oxidačních reakcí, katalytické systémy.
6. Technické vedení oxidací. Příklady procesů.
7. Halogenace. Mechanismus, kinetika a selektivita chloračních reakcí.
8. Technické vedení chlorací, příklady procesů.
9. Fluorace, bromace. Likvidace organických halogenderivátů, ekologie.
10. Sulfonace a sulfatace, nitrace - přehled reakcí, technické provedení.
11. Amonolýza a hydrolýza - kinetika, mechanismus, příklady procesů.
12. Esterifikace, přehled kysele katalyzovaných reakcí - příklady procesů.
13. Alkylace - mechanismus, kinetika, technologické postupy.
14. Reakce katalyzované komplexy kovů. Hydroformylace, metatézní reakce.

Literatura

Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.:Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1993 a další vydání, 80-7080-171-9
D: Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie, SNTL, Praha 1984 a další vydání
D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0-471-63062-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi