Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:48:11
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratorní a průmyslová data

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Ing. Tereza Škopková

Anotace

Předmět je zaměřen na neformální, efektivní zpracování, spolehlivé vyhodnocení a interpretaci dat z laboratorních a průmyslových měření. Důraz je kladen především na získání zkušeností z řešení rozsáhlého a pestrého souboru praktických úloh z chemické technologie. Cílem předmětu je také osvojení základních principů a praktického využití plánování experimentů

Sylabus

1. Vlastnosti a analýza laboratorních a průmyslových dat, experimenty a monitoring
2. Statistická analýza dat, typové úlohy, aplikační software
3. Přímé získávání informací z měřených dat, analýza výběrových charakteristik, ordinační analýza dat
4. Analýza časových řad, třídění dat, plánování jednoduchých experimentů
5. Mechanistické, semiempirické a empirické matematické modely
6. Metody optimálních odhadů parametrů modelů, software pro regresní analýzu
7. Modely s diferenciálními rovnicemi, derivace závisle proměnných, integrace diferenciáních rovnic
8. Hodnocení spolehlivosti regresních parametrů, konfidenční oblasti, korelace regresních parametrů
9. Hodnocení spolehlivosti simulovaných dat, analýza rozptylu a reziduálních odchylek
10. Úpravy dat pro regresní analýzu, eliminace odlehlých měření, transformace proměnných
11. Úpravy modelů pro regresní analýzu, transformace modelů, eliminace silné korelace regresních parametrů
12. Plánování experimentů, optimální počet odezev a rozsah experimentálních podmínek
13. Sekvenční plánování experimentů, diskriminační a zpřesňující plány
14. Faktorové a empirické plány experimentů, úplné a neuplné plány

Literatura

Z: Jaroš F., Pavlík J., Turzík D., Veselý P.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 1994, 8070804742.
D: Pavlík J. a kol.: Aplikovaná statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 2005. 8070805692.
D: Joglekar A. M.: Industrial statistics. Wiley, Hoboken 2010. 9780470497166
D: Turanyi T., Tomlin A. S.: Analysis of Kinetic Reaction Mechanisms. Springer-Verlag, 2014.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi