Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:13:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vícefázové reaktory

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět tematicky rozšiřuje předměty "Chemická kinetika a reaktorové inženýrství" a "Technická katalýza". Předmět je zaměřen na chemické reaktory pro reakce mezi omezeně mísitelnými tekutinami a pro reakce urychlované heterogenními katalyzátory. Pozornost je věnována úloze přenosu hmoty a tepla v reakčních systémech s heterogenními katalyzátory. Mezi probírané typy vícefázových reaktorů patří zejména vsádkové autoklávy, probublávané reaktory, třífázové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru a základní typy bioreaktorů.

Sylabus

1. Opakování základních pojmů a definic – reakční rychlost a její závislost na koncentraci a teplotě, tři typy ideálních chemických reaktorů
2. Základní typy vícefázových reaktorů
3. Reakční rychlost jako funkce koncentrace a teploty ve vícefázových reakčních soustavách
4. Heterogenní katalyzátory a jejich přenosové vlastnosti
5. Přenosové jevy a fázová rozhraní
6. Reaktory pro systém plyn – kapalina: konstrukce aparátů
7. Reaktory pro systém plyn – kapalina: návrh a modelování
8. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: konstrukce aparátů
9. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: návrh a modelování
10. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: konstrukce aparátů
11. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: návrh a modelování
12. Zkrápěné reaktory: konstrukce aparátů
13. Zkrápěné rektory: návrh a modelování
14. Sběr a zpracování experimentálních dat z laboratorních typů reaktorů

Literatura

Z: Hanika J.: Vícefázové reaktory, skripta VŠCHT Praha, 2004, 8070802901
D: Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980, 0460680
D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi