Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 23:11:21
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace

Předmět Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob je zaměřen na pochopení jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu, při syntéze farmaceuticky účinných látek i při výrobě lékových forem. Základem jsou operace, nebo jejich aspekty, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění jednotkovým operacím a principům procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného vlastnostem partikulárních pevných látek s ohledem na jejich klíčovou úlohu v soudobém vývoji a výrobě pevných lékových forem, a také úvodním kurzem do bezpečnosti a řízení procesů.

Sylabus

1. Charakteristika sypkých hmot a partikulárních systémů
2. Úprava velikosti částic, rozmělňování
3. Základy mechaniky partikulárních látek
4. Aglomerace částic, vlhká a fluidní granulace
5. Kompaktace a kompaktační procesy
6. Extruze a finální zpracování aglomerovaných produktů
7. Lisování tablet
8. Mísení a segregace partikulárních látek
9. Zvětšování měřítka farmaceutických procesů
10. Tok tekutin ve farmaceutických aplikacích
11. Systémy s interakcí partikulárních látek a kapalin
12. Aplikovaná reakční kinetika
13. Reakční kinetika v biotechnologických systémech
14. Měření, regulace a bezpečnost v chemických a farmaceutických procesech

Literatura

Z: Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833
Z: Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980
D: Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250
D: Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955
D: Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi