Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:16:36
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzika polymerů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní předmětu je problematika molekulární a nadmolekulární struktury polymerů, elasticity, viskoelasticity a toku, mechanické pevnosti, elektrických a tepelných vlastnosti. Navazuje na předměty Fyzika, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek.

Sylabus

1. Konformace, ohebnost a morfologická struktura polymerů.
2. Distribuce molárních hmotností a vlastnosti lineárních polymerů.
3. Vznik a struktura sítí, teorie síťování.
4. Teorie volného objemu a problematika skelného přechodu.
5. Předpoklady krystalizace, její kinetika.
6. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.
7. Viskoelasticita, reologické modely, časově-teplotní superpozice.
8. Relaxační přechody a struktura, teorém korespondujících stavů.
9. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.
10. Pevnost teoretická, principy lomové mechaniky.
11. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.
12. Orientace v polymerech, vlivy na vlastnosti. Kompozity.
13. Elektrická vodivost. Dielektrické vlastnosti a frekvenční závislosti.
14. Tepelná kapacita, rozpustnost a difúze plynů v polymerech.

Literatura

Z: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987
D: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8
D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6
D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4
D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi