Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:56:29
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Metody charakterizace polymerních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů,se základy zkušebnictví a normalizace. Navazuje na předměty Makromolekulární chemie a Fyzika polymerů; jako vstupní znalosti jsou vyžadovány: názvosloví makromol.chemie, znalost struktury a fyzikálních vlastností makromol.látek, základy instrumentálních metod.

Sylabus

Přednášky:
1. Polymery, třídění, zpracovatelské vlastnosti, normalizace.
2. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky.
3. Absolutní metody měření viskozity, rotační, kapilární aj.
4. Smluvní metody měření konzistence a tekutosti polymerů.
5. Hodnocení plasticity elastomerů, deformační, rotační metody.
6. Vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí, přístroje.
7. Mechanické vlastnosti, příprava a kondicionace zkušebních těles.
8. Statické zkoušky krátkodobé, tah, tlak, ohyb, moduly.
9. Dlouhodobé statické zkoušky krípové a relaxační.
10. Dynamické zkoušky jednorázové a cyklické, ztrátový činitel.
11. Útlumové vlastnosti, dynamická únava, zkoušky opotřebení.
12. Tepelné vlastnosti, stárnutí, koroze, termomechanické křivky.
13. Termická analyza polymerů, optické, elektrické vlastnosti.
14. Spektrální metody UV a IČ, použití při analyze polymerů.

Praktika:
měření tokových křivek, plasticity, vulkanizačních charakteristik, plastoelastických křivek
tahové zkoušky,
dynamické zkoušky jednorázové, dynamické zkoušky cyklické
termická analýza
měření UV spekter
plynová chromatografie pyrolyzní

Literatura

Z: Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů, skripta VŠCHT Praha 1988
Z: Meissner B.: Fyzika polymerů, skripta VŠCHT Praha 1982
Z: Vondráček P. a kol.: Metody studia a charakterizace struktury polymerů, skripta VŠCHT 1991, ISBN 80-7080-087-9
D: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996. ISBN 0-412-60890-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi