Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 21:42:40
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná reologie polymerů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je demonstrovat praktické použití vztahů, odvozených z klasické mechaniky kontinua k popisu a řešení problémů spojených s reologií polymerních tavenin v případě jednoduchého toku a jednoduché geometrie zpracovatelského stroje. Navazuje na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.

Sylabus

1. Rovnice kontinuity, zachování hybnosti a energie.
2. Řešení tokových situací, tok trubicí, kapalina Newtonská.
3. Tok polymerní taveniny ve vytlačovacím stroji.
4. Tok polymerní taveniny mezi otáčejícími se válci
5. Reologické chování vybraných polymerů. Aplikace.
6. Použití výpočetního a zobrazovacího programu Famulus.
7. Jednoduchý program, úprava parametrů zobrazení, tisk obrázků.
8. Proměnné a konstanty, standardní funkce, příkazy.
9. Rozložení: smykové napětí - smyková rychlost - teplota.
10. Makromechanické chování kompozitů, vztah napětí a deformace.
11. Experimentální určení mezního napětí a elastických konstant.
12. Výrobní procesy a technika laminace. Volba pryskyřice a vlákna.
13. Technika vlhkého položení, prepreg, včelí plást a tlustá deska.
14. Destrukce laminátu. Tsaiova-Hillova theorie.

Literatura

Z: Meissner B., Kuta A.: Studijní podklady k předmětu Aplikovaná reologie. VŠCHT Praha 1993.
Z: Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/ALFA, Praha 1989.
D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3
D: Malkin A.Ya., Isayev A.I.: Rheology. Chemtec Publishing, Toronto 2006. ISBN: 1-895198-33-X


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi